Vintage Fidibus
Aargangsbilder fra årene 1969-1975
(7 bilder)
Dette og hint!
M.a.o. assorterte bilder
(kommer)
Egersund Bluesklubb
2006
(6 bilder)
To Trapper Opp
De Røde Sjøhus 2007
(8 bilder - NY!)
Stavanger viseklubb
Sting Nede, 2008
(kommer)
Rock'n'Roll på Usken
10. Mai 2008
(24 bilder)
Ovenpaa, Stavanger
18. juni 2011
(12 bilder)